Αίτηση συμμετοχής στην πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics - Β Κύκλος»
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του/της στην Ε.Σ.Ε.Ε., όπως περιγράφονται στην πρόσκληση του έργου
1. Προσωπικά Στοιχεία
Όνομα  :
 
Επώνυμο  :
 
Πατρώνυμο  :
 
Μητρώνυμο  :
 
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τόπος γέννησης  :
 
Τηλέφωνο (κινητό)  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   
ΑΜΚΑ  :
 
 
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Α.Δ.Τ. / Α.Δ.  :
 
Αρ.Μ. ΙΚΑ :
2. Στοιχεία διεύθυνσης
Διεύθυνση κατοικίας (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
 
Πόλη  :
 
Τ.Κ.  :
 
Περιφέρεια / Περιφεριακή Ενότητα  :
select
 

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο
Επίπεδο εκπαίδευσης  :
Να επιλέξετε το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει τελευταίο, σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών σας

 

4. Εργασιακή κατάσταση
Τύπος Εργασίας  :
 
Σχέση Εργασίας  :
 

5. Επιλογή ειδικότητας Κατάρτισης
Επιλέξτε όσες ειδικότητες κατάρτισης σας ενδιαφέρουν  :
Κάντε κλικ στις ειδικότητες (στα αριστερά) και με δεξί βελάκι () μεταφέρετε την/τις ειδικότητα/τες που επιθυμείτε στην λίστα των επιλεγμένων. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια (επάνω , κάτω ) προκειμένου να ορίσετε την σειρά προτεραιότητας της επιλογής σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί () ή () για να αφαιρέστε την ειδικότητα από τις επιλεγμένες.

Ειδικότητες
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιλεγμένες ειδικότητες με σειρά προτίμησης
 

6. Αποδοχή όρων :
  1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.
  2. Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics», που δημοσίευσε η Ε.Σ.Ε.Ε.
  3. Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)
 
Ελέγξτε την ορθότητα των προς υποβολή στοιχείων σας και εφόσον είναι όλα σωστά, πατήστε το κουμπί «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις των στοιχείων σας.