Αίτηση συμμετοχής στην πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics - Β Κύκλος»
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.